Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välkommen till Diagnoskod.se

Här får du blixtsnabb access till alla ICD-10-SE koder och alla KSH97-P-koder (primärvårdskoder).

Diagnoskoder
Back Z00-Z99Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
Back Z00-Z13Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Z00Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats

Utesluter:
Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)
Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)

Z01Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats

Innefattar:
Rutinundersökning av specifika organ och organsystem

Utesluter:
Riktade hälsokontroller (Z11-Z13)
Undersökning av administrativa skäl (Z02.-)
Undersökning för misstänkta tillstånd, som uteslutits eller avskrivits (Z03.-)

Z02Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl

Z03Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd, som uteslutits och avskrivits

Innefattar:
Personer som uppvisar en del symtom eller tecken på ett onormalt tillstånd som kräver genomgång, men
som efter undersökning och observation ej visar behov av behandling eller medicinsk vård.

Utesluter:
Person med oro för sjukdom där ingen diagnos ställs (Z71.1)

Z04Undersökning och observation av andra skäl

Innefattar:
Undersökning av medikolegala skäl

Z08Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör

Innefattar:
Medicinsk övervakning efter behandling
Utesluter:
Uppföljande medicinsk vård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)

Z09Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer

Innefattar:
Medicinsk övervakning efter behandling
Utesluter:
Medicinsk övervakning efter behandling för malign tumör (Z08.-)
Uppföljande medicinsk vård och konvalescens (Z42-Z51, Z54.-)
Övervakning av:
preventivmedelsanvändning (Z30.4-Z30.5)
protes och hjälpmedel (Z44-Z46)

Z10Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper

Utesluter:
Medicinsk undersökning av administrativa skäl (Z02.-)

Z11Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Z12Riktad hälsokontroll avseende tumörer

Z13Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd