Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välkommen till Diagnoskod.se

Här får du blixtsnabb access till alla ICD-10-SE koder och alla KSH97-P-koder (primärvårdskoder).

Diagnoskoder
Back O00-O99Graviditet, förlossning och barnsängstid
Back O94-O99Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes (O94-O99)

O94Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Molimina tardiva e complicationibus graviditatis, partus et puerperii
Anmärkning:
O94 används vid morbiditetskodning för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas i kategorierna
O00-O75 och O85-O92. Det aktuella resttillståndet kan som regel klassificeras i annan del av
klassifikationen och anges då som huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) används i dessa fall
som tillägg till den kod som beskriver resttillståndet i fråga.. Med ''sena effekter'' avses tillstånd som
medicinskt betraktas som ''sena'' eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. O94 skall
inte användas för kroniska komplikationer vid graviditet, förlossning och barnsängstid. Sådana tillstånd
kodas under O00-O75 och O85-O92.

O949

Sena besvär av komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O94

Molimina tardiva e complicationibus graviditatis, partus et puerperii
Anmärkning:
O94 används vid morbiditetskodning för att ange sena effekter av tillstånd som primärt kodas i kategorierna
O00-O75 och O85-O92. Det aktuella resttillståndet kan som regel klassificeras i annan del av
klassifikationen och anges då som huvuddiagnos. Koden för den sena effekten (O94) används i dessa fall
som tillägg till den kod som beskriver resttillståndet i fråga.. Med ''sena effekter'' avses tillstånd som
medicinskt betraktas som ''sena'' eller som kvarstår ett år eller mer efter grundsjukdomens början. O94 skall
inte användas för kroniska komplikationer vid graviditet, förlossning och barnsängstid. Sådana tillstånd
kodas under O00-O75 och O85-O92.

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O95Obstetrisk död av icke specificerad orsak

Mors obstetrica matris causa non specificata
Moder död av icke specificerad orsak under graviditet, värkarbete och förlossning eller under barnsängstid

O959

Obstetrisk död av icke specificerad orsak

Övergripande information för O95

Mors obstetrica matris causa non specificata
Moder död av icke specificerad orsak under graviditet, värkarbete och förlossning eller under barnsängstid

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O96Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum

Anmärkning:
Denna kategori används för att ange död oavsett obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Död p.g.a. tillstånd specificerade som sequelae eller sena effekter av obstetriskaorsaker (O97.-)
Tillstånd som inte leder till död (O94)

O960

Död av direkt obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Död av direkt obstetrisk orsak som
inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Övergripande information för O96

Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum

Anmärkning:
Denna kategori används för att ange död oavsett obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Död p.g.a. tillstånd specificerade som sequelae eller sena effekter av obstetriskaorsaker (O97.-)
Tillstånd som inte leder till död (O94)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O961

Död av indirekt obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Död av indirekt obstetrisk orsak som
inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Övergripande information för O96

Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum

Anmärkning:
Denna kategori används för att ange död oavsett obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Död p.g.a. tillstånd specificerade som sequelae eller sena effekter av obstetriskaorsaker (O97.-)
Tillstånd som inte leder till död (O94)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O969

Död av icke specificerad obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Död av icke specificerad obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen

Övergripande information för O96

Mors obstetrica matris plus quam 42 dies sed minus quam unum annum post partum

Anmärkning:
Denna kategori används för att ange död oavsett obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter förlossningen.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Död p.g.a. tillstånd specificerade som sequelae eller sena effekter av obstetriskaorsaker (O97.-)
Tillstånd som inte leder till död (O94)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O97Död av följdtillstånd efter obstetriska orsaker

Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum

Anmärkning:
Denna kategori ska användas för att ange död p.g.a sequele av obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än ett år efter förlossningen. ”Sequele” omfattar tillstånd specificerade som sådana eller som sena effekter, eller som uppstår ett år eller mer efter förlossning.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Tillstånd som inte leder till död (O94)

O970

Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak

Död av följdtillstånd efter direkt obstetrisk orsak

Övergripande information för O97

Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum

Anmärkning:
Denna kategori ska användas för att ange död p.g.a sequele av obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än ett år efter förlossningen. ”Sequele” omfattar tillstånd specificerade som sådana eller som sena effekter, eller som uppstår ett år eller mer efter förlossning.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Tillstånd som inte leder till död (O94)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O971

Död av följdtillstånd efter indirekt obstetrisk orsak

Död av följdtillstånd efter indirekt obstetrisk orsak

Övergripande information för O97

Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum

Anmärkning:
Denna kategori ska användas för att ange död p.g.a sequele av obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än ett år efter förlossningen. ”Sequele” omfattar tillstånd specificerade som sådana eller som sena effekter, eller som uppstår ett år eller mer efter förlossning.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Tillstånd som inte leder till död (O94)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O979

Död av följdtillstånd efter icke specificerad obstetrisk orsak

Död av följdtillstånd efter icke specificerad obstetrisk orsak

Övergripande information för O97

Mors matris e sequelis causarum obstetricarum directarum

Anmärkning:
Denna kategori ska användas för att ange död p.g.a sequele av obstetrisk orsak (tillstånd i kategorierna O00-O75, O85-O92 och O98-O99) som inträffar mer än ett år efter förlossningen. ”Sequele” omfattar tillstånd specificerade som sådana eller som sena effekter, eller som uppstår ett år eller mer efter förlossning.

Tilläggskod kan användas för att ange obstetrisk orsak (direkt eller indirekt)

Utesluter:
Tillstånd som inte leder till död (O94)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O98Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

O980

Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under A15-A19

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O981

Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under A50-A53

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O982

Gonorré hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Gonorré hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under A54.-

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O983

Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Tillstånd under A55-A64

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O984

Virushepatit hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Virushepatit hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under B15-B19

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O984A

Hepatit A hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O984B

Hepatit B hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O984C

Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O984W

Annan specificerad hepatit hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O984X

Hepatit UNS hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O985

Andra virussjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Andra virussjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under A80-B09, B25-B34

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O986

Protozosjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Protozosjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under B50-B64

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O987

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] som komplicerar graviditet, förlossning
och barnsängstid
HIV-infektion
Tillstånd under B20-B24

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O988

Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O988A

Grupp B streptokock-syndrom hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O988W

Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O989

Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom hos modern som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O98

annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Morbi infectiosi et parasitarii matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et
puerperium complicantes
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Innefattar:
De uppräknade tillstånden då de uppträder som komplikation under graviditet, försvåras av graviditeten
eller blir orsak till obstetrisk vård
Utesluter:
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus (Z21)
När orsaken till vård av modern är känd eller misstänkt sjukdom hos fostret (O35-O36)
Obstetrisk tetanus (A34)
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus (R75)
Puerperal endometrit, peritonit och sepsis (O85)
Puerperal infektion, annan eller UNS (O86.-)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O99Andra sjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

O990

Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under D50-D64

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O991

Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet hos
modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under D65-D89

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O992

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos modern
som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Tillstånd under E00-E90
Utesluter:
Diabetes (O24.-)
Tyreoidit efter partus (O90.5)
Undernäring (O25)

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O993

Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Tillstånd under F00-F99 och G00-G99
Utesluter:
Depression efter förlossningen (F53.0)
Perifer neuropati i samband med graviditeten (O26.8)
Puerperal psykos (F53.1)

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O994

Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Tillstånd under I00 - I99
Utesluter:
Hypertonisjukdomar (O10-O16)
Kardimyopati under barnsängstiden (O90.3)
Obstetrisk emboli (O88.-)
Venösa komplikationer under:
graviditet (O22.-)
värkarbete, förlossning och barnsängstid (O87.-)

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O995

Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Tillstånd under J00-J99

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O996

Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Tillstånd under K00-K93
Utesluter:
Hemorrojder under graviditeten (O22.4)
Leversjukdomar vid graviditet, förlossning eller under barnsängstid (O26.6)

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O997

Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet, förlossning
och barnsängstid
Tillstånd under L00-L99

Utesluter:
Herpes gestationis (O26.4)
Klåda under graviditet (O26.8)

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O998

Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Kombinationer av tillstånd som klassificeras under O99.0-O99.7
Tillstånd under C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 och Q00-Q99
Utesluter:
Akut njursvikt efter förlossningen (O90.4)
Infektion i urin- och könsorganen efter förlossningen (O86.0-O86.3)
Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten (O23.-)
Nefrit efter förlossningen (O90.8)
Vård av modern för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen (O34.-)

Övergripande information för O99

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Alii morbi matris alibi classificati, sed graviditatem, partum et puerperium
complicantes
Anmärkning:
Denna kategori innefattar tillstånd som komplicerar graviditeten, förvärras av graviditeten eller är
huvudorsak till obstetrisk vård och för vilka alfabetiska förteckningen inte anvisar någon speciell rubrik i
kapitel XV
Tilläggskod kan användas för att ange det specifika tillståndet
Utesluter:
Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (O98.-)
Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. (S00-T98)
När orsaken till vård av modern är att det är känt eller kan misstänkas att sjukdomen angripit fostret (O35-
O36)

Övergripande information för O94-O99

Anmärkning:

 • Vid användning av kategorierna O95-O97 hänvisas till regler och anvisningar för kodning av mortalitet
Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)