Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välkommen till Diagnoskod.se

Här får du blixtsnabb access till alla ICD-10-SE koder och alla KSH97-P-koder (primärvårdskoder).

Diagnoskoder
Back O00-O99Graviditet, förlossning och barnsängstid
Back O10-O16Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid

O10Tidigare konstaterad hypertoni som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans
Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

O100

Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid
Varje tillstånd under I10 som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller
barnsängstid

Övergripande information för O10

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans
Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O101

Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under
graviditet, förlossning och barnsängstid
Varje tillstånd under I11.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller
barnsängstid

Övergripande information för O10

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans
Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O102

Hypertoni med njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hypertoni med njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under
graviditet, förlossning och barnsängstid
Varje tillstånd under I12.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller
barnsängstid

Övergripande information för O10

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans
Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O103

Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation
under graviditet, förlossning och barnsängstid
Varje tillstånd under I13.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller
barnsängstid

Övergripande information för O10

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans
Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O104

Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid
Varje tillstånd under I15.- som specificeras som orsak till obstetrisk vård under graviditet, förlossning eller
barnsängstid

Övergripande information för O10

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans
Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O109

Icke specificerad hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid

Icke specificerad hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid

Övergripande information för O10

Hypertonia praedefinita, graviditatem, partum et puerperium complicans
Innefattar:
De uppräknade tillstånden med eller utan proteinuri före graviditeten

Utesluter:
Tillstånd med tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O11Preeklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni

Preeklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni
Tillstånd under O10.- komplicerade med preeklampsi
Preeklampsi som tillstöter till (pålagras):
hypertoni UNS
tidigare konstaterad hypertoni

O119

Preeklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni

Övergripande information för O11

Preeklampsi som tillstöter till kronisk hypertoni
Tillstånd under O10.- komplicerade med preeklampsi
Preeklampsi som tillstöter till (pålagras):
hypertoni UNS
tidigare konstaterad hypertoni

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O12Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni

Oedema et proteinuria gravidarum sine hypertonia

O120

Graviditetsödem

Graviditetsödem

Övergripande information för O12

Oedema et proteinuria gravidarum sine hypertonia

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O121

Proteinuri under graviditet

Proteinuri under graviditet

Övergripande information för O12

Oedema et proteinuria gravidarum sine hypertonia

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O122

Graviditetsödem med proteinuri

Graviditetsödem med proteinuri

Övergripande information för O12

Oedema et proteinuria gravidarum sine hypertonia

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O13Graviditetshypertoni

Graviditetshypertoni
Graviditetshypertoni UNS
Graviditetsinducerad hypertoni UNS

Innefattar:
Övergående hypertoni vid graviditet

O139

Graviditetshypertoni

Övergripande information för O13

Graviditetshypertoni
Graviditetshypertoni UNS
Graviditetsinducerad hypertoni UNS

Innefattar:
Övergående hypertoni vid graviditet

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O14Preeklampsi

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

O140

Lätt till måttlig preeklampsi

Lätt till måttlig preeklampsi

Övergripande information för O14

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O141

Svår preeklampsi

Svår preeklampsi
Svår preeklampsi med eller utan organpåverkan

Övergripande information för O14

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O141A

Svår preeklampsi utan organpåverkan

Övergripande information för O14

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O141B

Svår preeklampsi med organpåverkan

Övergripande information för O14

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O141X

Svår preeklampsi, ospecificerad

Övergripande information för O14

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O142

HELLP-syndrom

HELLP-syndrom
Kombination av hemolys, förhöjda leverenzymer och lågt antal trombocyter

Övergripande information för O14

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O149

Preeklampsi, ospecificerad

Preeklampsi, ospecificerad

Övergripande information för O14

Preeklampsi

Utesluter:
Tillstötande (pålagrad) preeklampsi (O11)

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O15Graviditetskramper

Eclampsia
Innefattar:
Eklampsi med hypertoni som orsakas av graviditeten eller hypertoni som finns före graviditeten
Kramper vid tillstånd under O10-O14 och O16

O150

Eklampsi under graviditeten

Eklampsi under graviditeten

Övergripande information för O15

Eclampsia
Innefattar:
Eklampsi med hypertoni som orsakas av graviditeten eller hypertoni som finns före graviditeten
Kramper vid tillstånd under O10-O14 och O16

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O151

Eklampsi under förlossningen

Eklampsi under förlossningen

Övergripande information för O15

Eclampsia
Innefattar:
Eklampsi med hypertoni som orsakas av graviditeten eller hypertoni som finns före graviditeten
Kramper vid tillstånd under O10-O14 och O16

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O152

Eklampsi under barnsängstiden

Eklampsi under barnsängstiden

Övergripande information för O15

Eclampsia
Innefattar:
Eklampsi med hypertoni som orsakas av graviditeten eller hypertoni som finns före graviditeten
Kramper vid tillstånd under O10-O14 och O16

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O159

Eklampsi, tidpunkt ej angiven

Eklampsi, tidpunkt ej angiven
Eklampsi UNS

Övergripande information för O15

Eclampsia
Innefattar:
Eklampsi med hypertoni som orsakas av graviditeten eller hypertoni som finns före graviditeten
Kramper vid tillstånd under O10-O14 och O16

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)

O16Icke specificerad hypertoni hos modern

Hypertonia non specificata matris

O169

Icke specificerad hypertoni hos modern

Övergripande information för O16

Hypertonia non specificata matris

Övergripande information för O00-O99

Utesluter:

 • Obstetrisk tetanus (A34)
 • Postpartumnekros av hypofysen (E23.0)
 • Psykiska störningar och beteendestörningar under barnsängstid (F53.-)
 • Puerperal osteomalaci (M83.0)
 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (S00-T98)
 • övervakning av högriskgraviditet (Z35.-)
 • övervakning av normal graviditet (Z34.-)