Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Välkommen till Diagnoskod.se

Här får du blixtsnabb access till alla ICD-10-SE koder och alla KSH97-P-koder (primärvårdskoder).

Diagnoskoder
Back E00-E90Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Back E40-E46Näringsbrist

E40Svår proteinundernäring [Kwashiorkor]

Malnutritio proteinica grav
Svår undernäring med ödem och dyspigmentering av hud och hår
Utesluter:
Svår protein-energiundernäring (E42)

E409

Svår proteinundernäring

Övergripande information för E40

Malnutritio proteinica grav
Svår undernäring med ödem och dyspigmentering av hud och hår
Utesluter:
Svår protein-energiundernäring (E42)

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

E41Svår energiundernäring

Marasmus nutritionalis
Svår undernäring med marasm
Utesluter:
Svår protein-energiundernäring (E42)

E419

Svår energiundernäring

Övergripande information för E41

Marasmus nutritionalis
Svår undernäring med marasm
Utesluter:
Svår protein-energiundernäring (E42)

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

E42Svår protein-energiundernäring

Malnutritio proteinica marantica
Svår protein-energiundernäring [definierad som under E43]:
intermediär form
med tecken på både kwashiorkor och marasm

E429

Svår protein-energiundernäring

Övergripande information för E42

Malnutritio proteinica marantica
Svår protein-energiundernäring [definierad som under E43]:
intermediär form
med tecken på både kwashiorkor och marasm

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

E43Icke specificerad svår undernäring

Malnutritio proteinica gravis non specificata
Anmärkning:
Svår viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad
vikt som är åtminstone 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande
förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger, är det stor sannolikhet för
svår viktförlust när vikten är 3 eller fler standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

E439

Icke specificerad svår undernäring

Övergripande information för E43

Malnutritio proteinica gravis non specificata
Anmärkning:
Svår viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad
vikt som är åtminstone 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller liknande
förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger, är det stor sannolikhet för
svår viktförlust när vikten är 3 eller fler standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

E44Protein-energiundernäring av måttlig och lätt grad

Malnutritio proteinica modica et levis

E440

Måttlig protein-energiundernäring

Måttlig protein-energiundernäring
Anmärkning:
Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt
som är minst 2 men mindre än 3 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller
liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger är det stor
sannolikhet för måttlig protein-energiundernäring när den observerade vikten är minst 2 men mindre än 3
standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

Övergripande information för E44

Malnutritio proteinica modica et levis

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

E441

Lätt protein-energiundernäring

Lätt protein-energiundernäring
Anmärkning:
Viktförlust hos barn eller vuxna eller avsaknad av viktuppgång hos barn som leder till en observerad vikt
som är minst 1 men mindre än 2 standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen (eller
liknande förlust uttryckt med andra statistiska mått). När endast en viktmätning föreligger är det stor
sannolikhet för lätt protein-energiundernäring när den observerade vikten är minst 1 men mindre än 2
standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen.

Övergripande information för E44

Malnutritio proteinica modica et levis

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

E45Försenad utveckling efter protein-energiundernäring

Retardatio corporalis e malnutritione proteinica
Fysisk retardation orsakad av undernäring
Kortvuxenhet orsakad av nutritionsrubbning
Tillväxthämning orsakad av nutritionsrubbning

E459

Försenad utveckling efter protein-energiundernäring

Övergripande information för E45

Retardatio corporalis e malnutritione proteinica
Fysisk retardation orsakad av undernäring
Kortvuxenhet orsakad av nutritionsrubbning
Tillväxthämning orsakad av nutritionsrubbning

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)

E46Icke specificerad protein-energiundernäring

Malnutritio proteinica non specificata
Malnutrition UNS
Protein-energiobalans UNS

E469

Icke specificerad protein-energiundernäring

Övergripande information för E46

Malnutritio proteinica non specificata
Malnutrition UNS
Protein-energiobalans UNS

Övergripande information för E40-E46

Anmärkning:

 • Graden av malnutrition mäts vanligen i termer av vikt, uttryckt i standarddeviationer av medelvärdet i en relevant referenspopulation. När en eller flera tidigare mätningar finns tillgängliga tyder avsaknad av viktökning hos barn eller tecken på viktförlust hos barn eller vuxna vanligen på näringsbrist. När bara ett mätvärde föreligger baseras diagnosen på sannolikheter och är ej definitiv utan andra kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar. I de sällsynta fall där ingen vikt finns tillgänglig bör man stödja sig på klinisk bedömning.
 • Om en observerad vikt ligger under medelvärdet hos referenspopulationen, är det en hög sannolikhet att en allvarlig näringsbrist föreligger då det observerade värdet befinner sig 3 eller flera standarddeviationer under medelvärdet hos referenspopulationen. En hög sannolikhet för måttlig näringsbrist föreligger för ett värde som ligger mellan 2 och 3 standarddeviationer under detta medelvärde och en hög sannolikhet för lätt undernäring föreligger för ett observerat värde som ligger mellan 1 och 2 standarddeviationer under detta medelvärde.

Utesluter:

 • Extrem avmagring vid HIV-infektion (B22.2)
 • Följdtillstånd efter protein-energiundernäring (E64.0)
 • Intestinal malabsorption (K90.-)
 • Nutritionsanemier (D50-D53)
Övergripande information för E00-E90

Anmärkning:

 • Alla tumörer skall klassificeras i kapitel II oavsett endokrin aktivitet.
 • Lämpliga koder i detta kapitel (dvs E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kan användas som tilläggskoder för att ange funktionell aktivitet hos tumörer och ektopisk endokrin vävnad. De kan även användas vid hyperfunktion och hypofunktion hos endokrina körtlar vid tumörer och andra tillstånd som klassificeras annorstädes

Utesluter:

 • Komplikationer vid graviditet, förlossning och under barnsängstid (O00-O99)
 • Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes (R00-R99)
 • Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar specifika för foster och nyfödd (P70-P74)